Makt og maktbruk i arbeidslivet


Makt og maktbruk i arbeidslivet

Universitetsforlaget 2016, Endre Sjøvold

Fra forordet:

«Jeg har aldri sluttet å forundre meg over hvordan noen så selvfølgelig bruker, og ikke minst lykkes, med den mest primitive form for maktbruk. Jeg har heller aldri sluttet å la meg fascinere av hvordan de virkelige maktvirtuosene kan drive sitt intrikate spill så systematisk over så lang tid.» 

    Vi utsettes for makt og maktbruk overalt og alltid. Maktbruk er nødvendig for at et samfunn skal fungere og for at organisasjoner skal overleve. Makt er derfor innbakt i lover, regler, prosedyrer, belønningssystemer, teknologi, infrastruktur og sosiale normer. Det er hverken galt å bruke makt til å øke en bedrifts effektivitet eller å stille krav til prestasjon. I de fleste tilfeller er dette en viktig kilde til motivasjon. Men utsettes vi for maktmisbruk, forsvinner både gleden med arbeidet og vår selvrespekt. Nøkkelen til å beherske maktbruk ligger i å være bevisst og mestre de nærmest usynlige signalene som kan avsløre egen eller andres forsøk på påvirkning. Denne bokens gir deg en forskningsbasert systematikk for å bli bedre i stand til å

  •  påvirke andre ved å forstå og mestre maktspillets finesse
  •  oppdage i tide og forsvare deg når du blir utsatt for maktmisbruk. 

Fra forlagets omtale:

Enten han skriver om belønningsmakt, strukturmakt, legitim makt, relasjonsmakt, konspirasjonsmakt, eller tvangsmakt veksler Sjøvold elegant mellom et vel av eksempler som blir analysert og satt inn i bokens rammeverk. Dette rammeverket er et resultat av mange års forskning og er her gitt en svært praktisk tillempning. 

Les utdrag fra boken her

Presseoppslag:

Ukeavisen ledelse (4. mar. 2016):

Dagens Perspektiv 1:

Dagens Perspektiv 2

Scandinavian Psychologist:

Dagens Næringsliv (2/5-2016):