TEAMET - Utvikling, effektivitet og utvikling i grupper

Boken om hvordan grupper fungerer og hvordan de kan utvikles

Teamet - utvikling, effektivitet og endring i grupper. 

Dette er en norsk lærebok for de som vil studere, utvikle og mestre team. Gjennom selvstendige bidrag vises nødvendigheten av å ta hensyn til gruppers forskjellighet i praktisk teambygging og forskning. Tema som gruppedynamikk, makt, konflikt, ledelse samt betydningen av nasjonal kultur behandles. De ulike teoriene fremstilles oversiktlig og knyttes til konkrete eksempler. En rekke metoder og praktiske verktøy presenteres. Boken oppfyller både behovene til den som ønsker en teoretisk fordypning og til praktikeren.

Teamet foreligger nå i fjerde opplag. 
Boken er tilgjengelig her